In het kort

Get Wet Maritiem verzorgt veiligheidstrainingen en bijzondere activiteiten in en op het water voor bedrijven, watersporters, duikers en vrijgezellengroepen.

Facebook

Contact

Ben Stiefelhagen
mobiel: +31 6 54 93 69 40
e-mail: info@getwet.nl

Media

Get Wet Maritiem is met onder andere het project Duik de Noordzee Schoon verschenen in de media..

[Lees meer..]

RSS Duik de NZ schoon

Watersport


« | Main | »

Staatssecretaris Zijlstra neemt petitie in ontvangst

november 21, 2011

Den Haag – Vanochtend nam Staatssecretaris Zijlstra van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de petitie ‘Stop de Sloop’ in ontvangst uit handen van dhr. Leemans, directeur Stichting De Noordzee. De petitie roept op tot een betere bescherming van wrakken in de Noordzee en in het bijzonder het stoppen van het slopen van drie Engelse kruisers, die 22 mijl uit de kust van Scheveningen liggen. De petitie werd door 2500 mensen ondertekend en ondersteund door diverse organisaties van duikers, sport- en beroepsvissers en NGO’s.De ondertekenaars roepen Staatssecretaris Zijlstra op de drie Engelse Kruisers beter te beschermen tegen slopers. De Kruisers zijn onderdeel van ons cultureel erfgoed, vinden zij, en dat erfgoed in de Noordzee moet bewaard worden voor de toekomst, zoals dat ook op land gebruikelijk is. Binnen het Ministerie van OCW is Staatssecretaris Zijlstra verantwoordelijk voor het beheer van het cultureel erfgoed in Nederland. Wrakken zijn bovendien hotspots van biodiversiteit en belangrijke kraamkamers voor verschillende diersoorten.

Zijlstra onderkent het belang van bescherming van wrakken in de Noordzee: “Vanuit het kabinet delen we dit perspectief. Bescherming dient vanuit de Nederlandse wetgeving te gebeuren. Niet alleen met de Kruisers, maar met al het cultureel erfgoed voor onze kust moeten we voorzichtig en behoudend omgaan.” Een goede handhaving van de wet is belangrijk volgens de staatssecretaris. Er is inmiddels door het ministerie aangifte gedaan tegen de wrakslopers.

De Staatssecretaris kan een belangrijke bijdrage aan bescherming leveren door namens Nederland het UNESCO verdrag voor de bescherming van onderwater-erfgoed te ratificeren. Onlangs adviseerde ook de Nationale UNESCO Commissie de Nederlandse overheid om dit verdrag te ondertekenen, dat als enige UNESCO verdrag nog niet door Nederland geratificeerd is.

Achtergrond

In september jl. zijn Nederlandse bergingsschepen bezig geweest met het plunderen van drie Britse oorlogsgraven: de wrakken van de kruisers HMS Cressy, HMS Hogue en HMS Aboukir, gezonken tijdens de Eerste Wereldoorlog, wat de dood van 1459 Britse opvarenden tot gevolg had. De vernieling van wrakken op zee, zoals de Engelse kruisers, moet direct een halt toegeroepen worden. Het was de bergers te doen om metalen met een hoge waarde zoals koper en brons. Met grote grijpers trekken ze de wrakken van de drie kruisers steeds verder uit elkaar. De bruikbare metalen worden meegenomen; wat niet geschikt is wordt als schroot weer overboord gezet. Over deze praktijk ontstond alom grote verontwaardiging onder duikers, sportvissers, beroepsvissers en NGO’s, wat leidde tot de handtekeningenactie Stop de sloop. Meer informatie: www.beschermeenwrak.nl/stopdesloop.

Ieder jaar ervaren tienduizenden duikers en sportvissers de cultuurhistorie en het rijke dierenleven op en rond de scheepswrakken. Wrakken zijn een belangrijke schuilplaats, kraamkamer en foerageerplek geworden voor talloze vissen en ander onderwaterleven. In een steeds intensiever beviste Noordzee komen deze toevluchtsoorden van veel diersoorten door de sloopwerkzaamheden nog verder onder druk te staan en dreigt de biodiversiteit verloren te gaan. De kruisers verdienen in het bijzonder bescherming, omdat het hier ook nog eens om een oorlogsgraf uit de Eerste Wereldoorlog gaat. Het is bijna honderd geleden dat de kruisers in 1914 ten onder gingen, wat de dood van 1459 Britse opvarenden tot gevolg had.

De petitie werd ondertekend door:

– Samenwerkingspartners: Stichting De Noordzee, Sportvisserij Nederland, vereniging Kust & Zee, Duik de Noordzee schoon

– Samen met: het Wereld Natuur Fonds, de Nederlandse Onderwatersport Bond, de Vereniging van beroepsmatige handlijnvissers Nederland, De Landelijke Werkgroep Archeologie Onderwater, Stichting ANEMOON, Algemene Vereniging Oud-Personeel van de Koninklijke Marine, het blad Duiken, Duikeninbeeld.tv en Prof. Dr. Han Lindeboom Mariene ecoloog, IMARES

– En 2443 Nederlanders

Topics: Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Staatssecretaris Zijlstra neemt petitie in ontvangst

Comments are closed.